Fleksiv

Fleksiv
Bøjningselement.
1. Bundne: -e, -ne
2. Ubundne: den, de.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • fleksiv — flek|siv sb., et, er, erne (bøjningsendelse) …   Dansk ordbog

  • flexive — ˈfleksiv adjective Etymology: Latin flexus (past participle of flectere to bend) + English ive archaic : flexible …   Useful english dictionary

  • rȅfleksīvan — rȅfleksīv|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji pripada refleksiji (2), koji je zasnovan na razmišljanju [∼na lirika]; misaon 2. {{001f}}koji je povezan s refleksima (2) [∼na kretnja]; nehotičan 3. {{001f}}(ob. odr.) gram. povratan ∆ {{001f}}∼an… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Rektion — Styring af et led. Betegner det forhold, at et ord auto matisk fremkalder et fleksiv i et andet ord, som er syntaktisk afhængigt heraf. Ex: hun bor hos mig jeg hjalp ham. Divergens er en speciel form for rektion, dvs. et ord kan udelukke samme… …   Danske encyklopædi

  • reflexive — re|flex|ive [rıˈfleksıv] adj technical a reflexive verb or ↑pronoun shows that the action in a sentence affects the person or thing that does the action. In the sentence I enjoyed myself , myself is reflexive >reflexive n >reflexively adv …   Dictionary of contemporary English

  • reflexive — re|flex|ive [ rı fleksıv ] adjective 1. ) a reflexive verb or pronoun refers back to the subject of the verb. In English, to enjoy yourself is a reflexive verb and yourself is a reflexive pronoun. 2. ) FORMAL a reflexive movement or action is one …   Usage of the words and phrases in modern English

  • non-reflexive — /nɒn rəˈflɛksɪv/ (say non ruh fleksiv) adjective not reflexive …  

  • reflexive — /rəˈflɛksɪv / (say ruh fleksiv) adjective 1. (of a verb) having identical subject and object, as shave in he shaved himself. 2. (of a pronoun) indicating identity of object with subject, as himself in the example above. –noun 3. a reflexive verb… …  

  • reflexive relation — /rəˈflɛksɪv rəleɪʃən/ (say ruh fleksiv ruhlayshuhn) noun Mathematics, Logic a relation on a set such that every element is related to itself, as the equality relation, which satisfies x = x for every x …  

  • inflexive — ə̇nˈfleksiv adjective Etymology: Latin inflexus (past participle of inflectere to inflect) + English ive chiefly Britain : inflective …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”